Joutsan kunta
Joutsan Seutu
Keskisuomalainen
Kotimäki Yhtiöt
Metsä-Pirkka
Insinöörityö Hentinen Oy
Osuuskauppa keskimaa
Stadium