Seuran organisaatio ja tehtävät

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

• Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.

• Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.

• Pitää jäsenluetteloa.

• Vastata seuran taloudesta.

• Tehdä seuran toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätos.

• Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi.

• Kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat.

• Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

• Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.

• Valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.

• Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta.

• Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Valmentajat

Valmentaja vastaa:

• Valmennus- ja harjoitussuunnitelmien tekemisestä.

• Pelaajien valitsemisesta ja peluuttamisesta otteluissa ja turnauksissa.

• Yhdessä apuvalmentajien ja joukkueenjohtajan kanssa siitä, että joukkue noudattaa yhdessä sovittuja sääntojä.

• Pelaajien yksilöllisestä kehityksestä.

• Siitä, että harjoituksissa on aina ohjaaja paikalla.

Joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu:

• Yhteyden pitäminen valmennuksen, seuran ja vanhempien välillä.

• Joukkueen toimintakertomuksen ja -suunnitelman laatiminen.

• Joukkueen budjetin laatiminen sekä yleinen joukkueen taloudesta vastaaminen yhdessä mahdollisen rahastonhoitajan kanssa.

• Joukkueen juoksevien asioiden hoitaminen.

• Huolehtiminen siitä, että joukkueen pelaajien vakuutukset ovat kunnossa.

• Osallistuminen seuran järjestamään joukkueenjohtaja-koulutukseen.

”Joukkueenjohtaja on joukkueen keulakuva ja johtaa nimikkeensä mukaisesti joukkuetta, kaikissa muissa kuin valmennuksellisissa asioissa. Hänen täytyy olla selvillä kaikista joukkuetta koskevista asioista. Joukkueenjohtajan tehtävissä korostuu avoin yhteistyökyky kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.”
(Lähde: Suomen Palloliitto)

Huoltajat

Huoltajan tehtäviin kuuluu joukkueenjohtajan ja valmentajien avustaminen harjoituksissa ja pelitapahtumissa. Joukkueet voivat sopia huoltajien tehtävistä omien tarpeidensa mukaan.

Rahastonhoitaja

Huolehtii joukkueen rahaliikenteestä yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

Pelaajat

Pelaajan tulee:

• Noudattaa joukkueen yhteisiä pelisääntöja.

• Osallistua aktiivisesti harjoituksiin.

• Kuunnella valmentajia ja toimia saamiensa ohjeiden mukaan.

Vanhemmat

Vanhemmat sitoutuvat:

• Noudattamaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

• Tukemaan ja kannustamaan pelaajia ja toimihenkilöitä.

• Osallistumaan aktiivisesti joukkueen toimintaan ja varainhankintaan.

• Kunnioittamaan valmentajien toimintatapoja ja näkemyksiä.

Tuomarit ja pelinohjaajat

Tuomareiden ja pelinohjaajien tulee:

• Toimia tasapuolisesti ja rakentavasti.

• Saapua ajoissa ottelupaikalle.

• Noudattaa tuomareita koskevia pelisääntöjä ja ohjeita.