Seuran toimintaa ohjaavat periaatteet

Toiminta-ajatus

• Toimia palloilun yleisseurana Joutsan seutukunnalla.
• Tarjota laadukasta ja liikunnallista toimintaa alueen lapsille, nuorille ja aikuisille.
• Toimia eri palloilulajien kasvattajaseurana.
• Edistää sosiaalista kasvua ja terveita elämäntapoja.
• Tarjota jäsenilleen mahdollisuus ryhtya myös valmentajaksi, erotuomariksi tai toimihenkilöksi.

Arvot

• Ihmisyyden kunnioitus: Rehellisyys, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus.
• Yhteisöllisyys: Luottamus, sitoutuminen, terveet elämäntavat, arvostus ja vastuullisuus.
• Osaaminen: Kannustaminen, johdonmukaisuus, yksilöllisyys, leikinomaisuus ja turvallisuus.
• Josepalaisuus: Elämyksia turvallisessa yhteisössä perheiden, kavereiden ja seuratoimijoiden kesken.

Visio

Seuran tavoitteena on sailyttaa aktiivisessa toiminnassa nykyiset lajit ja turvata harrastus- ja kilpatoiminta mahdollisimman monelle ikäluokalle.

Strategia

• Saada seuraan lisää aktiivisia toimijoita mm. vanhemmista kouluttamalla, kannustamalla ja palkitsemalla.
• Saada uudet ikäluokat mukaan toimintaan aktiivisella tiedottamisella ja markkinoinnilla.
• Kehittaa aikuisten palloilutoimintaa ylläpitämällä jo toiminnassa olevia ryhmiä ja perustamalla tarpeen mukaan uusia.
• Laajentaa toimintaympäristöa lisäämällä seurayhteistyöta.
• Kehittää yhteistyökumppaneiden kanssa uusia toimintatapoja.